UWARUNKOWANIA LOKALNE

Miasto z północy na południe przecina główny szlak komunikacji drogowej z Gorzowa Wlkp. do Zielonej Góry. Miasto położone jest w atrakcyjnej z punktu widzenia turystycznego okolicy.

W północnej części miasta wzdłuż ul. Waszkiewicza znajduje się dzielnica tzw. przemysłowa, lecz wiele hal produkcyjnych nie jest obecnie użytkowanych. Obecnie przejmowane przez spółki zaczynają się odradzać w zakłady o charakterze wytwórczo- usługowym. Poniżej strefy przemysłowej za ul. Reymonta zabudowa ma charakter budownictwa jednorodzinnego, a wzdłuż ul. Piastowskiej rozciąga się wielorodzinne osiedle Piastowskie.

Śródmieście ze Starym Miastem to teren między rzeką Obrą a rzeką Paklicą. Charakteryzuje się starą zwartą zabudową, przeważnie dwukondygnacyjną. Rejon Centrum to budynki mieszkalne wielorodzinne zrealizowane po 1945 roku z usługami w części parterowej oraz budynki wolnostojące. W południowej części osiedla znajduje się Szpital Miejski . Zabudowę mieszkaniową między rzeką Obrą a torami PKP stanowią budynki wielorodzinne przeważnie dwukondygnacyjne, przedwojenne oraz Osiedle „Zamkowe" domków jednorodzinnych.

W zachodniej części miasta zlokalizowane są osiedla o zabudowie. wielorodzinnej tj. Osiedle Kasztelańskie i Osiedle Zachodnie z towarzyszącym budownictwem jednorodzinnym.

Wschodnia część miasta to teren Szpitala "Obrzyce" z zabudową szpitalno - mieszkalną, osiedle wielorodzinne oraz osiedle domków jednorodzinnych. Ponadto we wschodniej części miasta po południowej stronie ul. Poznańskiej znajduje się teren magazynowo- składowy w części niewykorzystany.

Ziemia Lubuska jest jednym z najcieplejszych i najwilgotniejszych rejonów Polski. Zawdzięcza to swojemu położeniu blisko zachodniej granicy kraju, gdzie silnie odczuwa się wpływ oceanicznych mas powietrza. Dzięki temu średnia temp. roczna wynosi od 7,9 C (Gorzów Wlkp.) do 8,2 C (Słubice). Sezon wegetacyjny trwa 220 dni oraz okres bez przymrozków trwa 160 - 170 dni. Wielkość opadów wynosi od 536 do 630 mm.