AKTUALNA TARYFA DLA CIEPŁA:

Aktualna taryfa dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. (link : http://www.bip.zec-miedzyrzecz.ires.pl/26992/26992/ )

OFERTA

Zainteresowanym podmiotom, instytucjom i wspólnotom mieszkaniowym przedstawiamy ofertę zasilania obiektu z miejskiej sieci ciepłowniczej. W naszych ofertach proponujemy korzystne warunki podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej istniejących, modernizowanych i nowobudowanych obiektów na terenie Międzyrzecza.

Oferta obejmuje:

  • wykonanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza i węzła cieplnego,
  • wykonanie węzła cieplnego:

na koszt ZEC – węzeł stanowić będzie własność ZEC, który będzie ponosił pełne koszty jego utrzymania, konserwacji, remontów i energii elektrycznej dla potrzeb węzła, rozliczenia za ciepło – według cennika A2

na koszt Odbiorcy – na podstawie zlecenia ZEC może podjąć się wykonania części technologicznej węzła, po wykonaniu węzeł będzie własnością Odbiorcy, który będzie ponosił koszty jego utrzymania, rozliczenia za ciepło – według cennika A1.


Zakład Energetyki Cieplnej świadczy również usługi w ramach szeroko rozumianej działalności około ciepłowniczej. Działalnością około ciepłowniczą Spółki jest więc wykonywanie usług związanych z obsługą kotłowni, robotami budowlano-montażowymi i zlecone prace remontowe w branży ciepłowniczej. Preferujemy kotłownie szwajcarskiej firmy Hoval lub nieco tańsze rozwiązania na bazie urządzeń polskiej firmy Torus. Dzięki podpisanymi umowami z tymi dostawcami w naszym Zakładzie kupisz te urządzenia po wyjątkowo korzystnych cenach. Zainstalujemy również na życzenie urządzenia firmy Viessmann. Doświadczenie naszych specjalistów gwarantuje dobry projekt, perfekcyjne wykonanie, a to wszystko za optymalną cenę.STANDARDY OBSŁUGI

STANDARDY OBSŁUGI ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W MIĘDZYRZECZU wynikają z:

Ustawy „Prawo Energetyczne” z 10.04.1997 r. (Dziennik Ustaw z 2012 poz. 1059 z późniejszymi zmianami,

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, oraz z zawartych z odbiorcami ciepła z ZEC

umów na sprzedaż ciepła oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji ciepła.

Standardy jakościowe obsługi odbiorców obejmują:

Warunki sprzedaży ciepła w zakresie:

  • zapewnienia obliczeniowego natężenia przepływu nośnika ciepła,
  • dotrzymywania parametrów nośnika ciepła,
  • rozpoczęcia i przerwania dostarczania ciepła w celu ogrzewania i wentylacji,
  • planowanych przerw w dostarczaniu ciepła w okresie poza sezonem grzewczym;

Warunki wstrzymania dostarczania ciepła do odbiorców;

Dotrzymywanie terminów i sposobu:

  • załatwiania reklamacji,
  • zawiadamiania odbiorców o planowanych zmianach warunków dostarczania ciepła, które wymagają dostosowania instalacji odbiorczych do nowych warunków.DO POBRANIA