Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Międzyrzeczuinformuje o mozliwości zakupu żuzla będącego efektem spalania miału węglowego.