Spółka został zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wlkp. w Rejestrze Handlowym w dniu 12.maja 1995r. a swoją faktyczną działalność rozpoczęła  01 lipca 1995r  zatrudniając wtedy 132 pracowników, z których aż 89 było pracownikami produkcyjnymi. Nowa Spółka przejęła w owym czasie  majątek należący do Kotłowni Miejskiej Sp. z o.o., której właścicielem była  Gmina Międzyrzecz oraz majątek ciepłowniczy znajdujący się na terenie Gminy Międzyrzecz należący do tej pory do Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gorzowie Wlkp. Właścicielem Spółki została Gmina Międzyrzecz posiadająca 100% udziałów.

  Technologie stosowane przez nas do produkcji energii cieplnej bazują na dwóch rodzajach paliw – gazie ziemnym wysokometanowym oraz węglu, zarówno kamiennym, jak też brunatnym. Gaz ziemny służy jako paliwo w nowoczesnych, przyjaznych środowisku kotłowniach lokalnych na terenie miasta i gminy. Węglem opalane jest główne źródło ciepła dla miasta, czyli Ciepłownia Miejska zlokalizowana przy ul. Fabrycznej 5 w Międzyrzeczu.

     Ciepłownia Miejska, leżąca w strefie przemysłowej na obrzeżu miasta, dostarcza przez cały rok energię cieplną poprzez sieć zdalaczynną dla około 2/3 mieszkańców Międzyrzecza oraz dla wielu odbiorców instytucjonalnych i przemysłowych. Pozwala to na wyprowadzenie zanieczyszczeń powstających w procesie spalania daleko poza obszary zamieszkane.
     W ramach dostosowania instalacji do nowych, bardzo restrykcyjnych wymogów dotyczących emisji pyłów dokonaliśmy w latach 2014 i 2016 gruntownej modernizacji układów odpylania spalin wszystkich kotłów zainstalowanych w Ciepłowni Miejskiej z zastosowaniem najnowocześniejszej technologii, co w znacznie zmniejszyło emisję pyłów do atmosfery.
     Te nowe urządzenia zatrzymują minimum 95% pyłów powstających w procesie spalania węgli, co pozwala na spełnienie wymagań prawnych z dwukrotnym zapasem i eliminuje uciążliwe zapylenie okolic ciepłowni. Obecnie Ciepłownia Miejska spełnia wszystkie aktualne wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do atmosfery.
     Do poprawy jakości powietrza w mieście przyczyniają się także przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej i związana z nimi likwidacja kotłowni lokalnych opalanych różnymi paliwami.