Henryk Maciej Woźniak

Prezes Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Międzyrzeczu; wcześniej – przewodniczący Rady Nadzorczej ZEC. W okresie
2015–30.01.2021 – prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Betonów „PUBR” Sp. z o. o. w Międzyrzeczu. Menadżer, samorządowiec, polityk, publicysta, społecznik. Absolwent Wydziału Inżynieryjno–Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (Executive MBA – Business Trends).
Przez długie lata pełnił wiele istotnych funkcji publicznych, w tym min. jako: szef Urzędu Skarbowego w Gorzowie, Prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, Prezydent Euroregionu Pro Europa Viadrina, przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, dyrektor gorzowskiej grupy oddziałów Banku BPH-PBK, Senator Rzeczpospolitej Polskiej.
Od lat zaangażowany w działalność społeczną, pełniąc prestiżowe funkcje aktualnie, min: Prezes Zarządu Lubuskiej Organizacji Pracodawców, Prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie, Wiceprzewodniczący Rady Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Zielonej Górze, Wiceprezes Zarządu Klaster Turystyki Historycznej w Krośnie Odrzańskim, Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubuskiego, Marszałek Lubuskiego Sejmiku Gospodarczego.