Zakład Energetyki Cieplnej jest dostawcą energii cieplnej w postaci gorącej wody i pary oraz wykonuje usługi związane z obsługą kotłowni, robotami budowlano-montażowymi w branży ciepłowniczej.

Największymi odbiorcami energii cieplnej są:

– Międzyrzeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

– Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa

– Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

– Jednostka Wojskowa

– Gminny Zespół Oświaty w Międzyrzeczu