Thumbnail 1

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w MIĘDZYRZECZU

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Międzyrzeczu jest dostawcą energii cieplnej w postaci gorącej wody.

Zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła oraz ciepłej wody użytkowej na terenie miasta. Wytwarzanie ciepła odbywa się w Ciepłowni Centralnej, położonej przy ul. Reymonta 5 o mocy zainstalowanej 46,52 MW, opalanej miałem węgla kamiennego.

Sprzedaż żużla

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Międzyrzeczuinformuje o mozliwości zakupu żuzla będącego efektem spalania miału węglowego.

UE walczy z węglem

Zużycie węgla na świecie rośnie i wynosi obecnie około 7,5 mld t rocznie. Polska (1 proc.) a nawet Unia Europejska (4 proc.) mają tak naprawdę minimalny wpływ na globalną emisję dwutlenku węgla.

10 kluczowych lat dla klimatu

Jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań na rzecz ochrony klimatu, temperatura na świecie przekroczy bezpieczny poziom 1,5° Celsjusza w 2040 roku – wskazują eksperci Międzyrządowego Panelu ds. Badań Zmian Klimatu