Thumbnail 1

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

w MIĘDZYRZECZU

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Międzyrzeczu jest dostawcą energii cieplnej w postaci gorącej wody.

Zajmuje się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła oraz ciepłej wody użytkowej na terenie miasta. Wytwarzanie ciepła odbywa się w Ciepłowni Miejskiej, położonej przy ul. Fabrycznej 5 o mocy zainstalowanej 17,44 MW, opalanej miałem węgla kamiennego.