Rada Nadzorcza informuje, że Pan Henryk Maciej Woźniak w wyniku przeprowadzonego konkursu został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Międzyrzeczu od dnia 20.06.2024 r.