Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Międzyrzeczu zaprasza do złożenia oferty na dostawę miału węgla kamiennego M II A – 0 – 20 mm do produkcji energii cieplnej w łącznej ilości 9 600 Mg (± 3%).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowca wraz z transportem i rozładunkiem miału węgla kamiennego na placu opałowym Zamawiającego przy ul. Fabrycznej 5 w Międzyrzeczu.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego postępowania są do pobrania w poniższych załącznikach:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa miału węgla kamiennego wraz z transportem na plac opałowy Zamawiającego przy ulicy Fabrycznej 5 w Międzyrzeczu.

2. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy.

3. Załącznik nr 2 do SIWZ- Umowa na dostawę miału węglowego (wzór).