Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Międzyrzeczu informuje, że w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki XVII Taryfy dla ciepła od dnia 01.09.2023 r. zmianie ulega cennik opłat za ciepło stosowany w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi, o których mowa w art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1967 ze zm.), według poniższego zestawienia poszczególnych grup taryfowych:

Grupa taryfowaStawka netto opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną [ zł / MW]Stawka netto opłaty za ciepło
 [ zł / GJ ]
B14 950,3772,67
C12 443,12122,27
D16 465,01116,23
E9 586,93126,80
F12 923,31116,23

Ponadto informujemy, że w grupie taryfowej A1, A2, A3 średnia cena ciepła z rekompensatą powiększona o średnią stawkę za usługi przesyłowe oraz maksymalne ceny dostawy ciepła opublikowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są wyższe od ceny dostawy ciepła obliczone na podstawie stosowanej taryfy dla ciepła w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

Reasumując Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Międzyrzeczu od dnia 01.09.2023 r. w rozliczeniach z odbiorcami z grupy taryfowej A, o których mowa w Art. 4 ust. 1 Ustawy będzie stosować cenę najniższą czyli cenę ciepła według obowiązującej XVII Taryfy dla ciepła.