Uprzejmie informuję, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 14.08.2023 r. decyzją nr OSZ.4210.1.6.8.2023.334.XVII.APo1 zatwierdził I XVII Taryfę dla  ciepła  obowiązującą na terenie działania Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Międzyrzeczu.

Treść taryfy opublikowana została 14 sierpnia 2023 r. w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło pod pozycją nr 412/2023 oraz na stronie internetowej www.bip.zec-miedzyrzecz.ires.pl

Wejście w życie zmienionych cen i stawek opłat za energię cieplną nastąpi od dnia 01.09.2023 roku. 

Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Międzyrzeczu informuje, iż w dniu 31.08.2023 r. będą dokonywane odczyty wskazań układów pomiarowych.